Szolgáltatások

Óvodai csoportok

Óvodai csoportok

Élménygazdag óvodai életünkben szervezünk kirándulást, állatkerti sétát, színházlátogatást, emlékezetessé tesszük az ünnepeinket, családi programokat szervezünk.


A nevelés legfőbb területének a játékot tekintjük.

A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, személyisége alakulásának legfőbb tényezője. Óvodai életünket úgy szervezzük, hogy az együttes tevékenységek, közös játékok, séták, kirándulások sok és változatos ismerethez juttassák őket. Óvodapedagógusaink egész napi tevékenységét áthatja a játékosság, állandóan szeretetteljes, nyugodt légkört biztosítanak. A korosztályoknak megfelelő, esztétikus eszközöket válogatnak össze. Kihasználják a játék fejlesztő hatását, elősegítik a gyermekek adott fejlettségi szintjéről magasabb szintre való lépését. A nevelés legfőbb területének a játékot tekintjük.

Tanulás:
Óvodánkban a tanulás folyamatos, nem szűkül le a szervezett ismeretszerzésre, a gyermek egész óvodai tevékenységét átszövi.  A gyermek ismeretei nagy részét az óvodai nap folyamán adódó spontán helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, általunk kezdeményezett foglalkozásokon szerzi meg. Ennek feltétele a sok érzékszervet működtető tapasztalás lehetőségének a biztosítása, a gyermek megismerési vágya, az érzelmei, az érdeklődése és a kíváncsisága.

A játékba integrált kötetlen fejlesztések mikrocsoportos formában történnek az egyéni bánásmód és a differenciált fejlesztés alkalmazásával.

A tanulás másik formáját a napirendben rögzített szervezett foglalkozások rendszere adja. Ekkor van lehetőség a gyermek különböző ismereteinek elmélyítésére, rendszerezésére.

Célok:

Drámajáték
Anyanyelvileg fejlett, világot megértő, önmagát kifejezni tudó gyerekek nevelése

Kézműves foglalkozás
Népi kismesterségek technikájának elsajátítása, természetes anyagok megismerése

Angol nyelv
Ismeretnyújtás játékos formában

Tartásjavító torna, úszás, korcsolyázás
Egészséges, fejlett, jó mozgású,
helyes tartású gyerekek nevelése

Kirándulások
Ismeretnyújtás,
tapasztalat átadás játékosan,változatos körülmények között

Helyi kulturális rendezvények
(zenés műsor, báb-,
gyermekszínház) látogatása
Élmények nyújtása,a hétköznapok megtörése.

Logopédia
A gyermekek beszédhibáinak kijavítása, beszédfejlesztés

Iskolaérettségi vizsgálat
(hallás, látás, status)
Kötelező szűrővizsgálatokkal
egyes problémák kiszűrése

Beiratkozás